De hulp van een verzekeringsadvocaat bij een CIS registratie

Als een persoon ten onrechte wordt geconfronteerd met een CIS registratie, kan dit grote gevolgen hebben. Naast het feit dat het voor deze persoon vrijwel onmogelijk is om in de nabije toekomst gebruik te maken van financiële diensten, is het ook een flinke uitdaging om van deze onterechte CIS registratie af te komen. Een verzekeringsadvocaat kan de benodigde persoonlijke ondersteuning bieden bij verwijdering van een CIS registratie.

Gevolgen van een CIS registratie

De gevolgen van een CIS registratie zijn niet groot, mits er geen sprake is van een EVR verwijzing. De letters CIS staan voor Centraal Informatie Systeem. Dit is een databank voor verzekeraars die door de gelijknamige stichting wordt onderhouden en waarin alle schadeclaims vermeld staan. Verzekeraars kunnen gebruik maken van deze databank om het verzekeringsverleden van hun aanvragers te toetsen. Als er sprake is van een CIS registratie met een EVR verwijzing, is de kans groot dat de verzekeraar de aanvraag van de betreffende persoon zal weigeren. In dit geval is deze persoon betrokken geweest bij verzekeringsfraude, heeft deze persoon niet voldaan aan diens betalingsverplichtingen of heeft deze persoon een rijontzegging gehad. Zelfs het niet correct invullen van de controlevragen bij de aanvraag van een verzekering wordt gezien als een “EVR waardig” vergrijp. De betrokkene vormt dan volgens de verzekeringsmaatschappij een bedreiging voor de belangen van een financiële instelling of de continuïteit of integriteit van de gehele financiële sector.

Mogelijkheden om een onterechte CIS registratie laten verwijderen   

Hoewel er alleen gekozen mag worden voor een CIS registratie met een EVR verwijzing bij een bewezen opzettelijke benadering van de verzekeringsmaatschappij is het goed mogelijk dat er een verschil van mening hierover ontstaat tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij. Helaas zijn de mogelijkheden voor particulieren om een onterechte CIS registratie te laten verwijderen vrij beperkt. Zij kunnen hiervoor niet bij de stichting CIS terecht omdat deze stichting niet bevoegd is om zelfstandig dit soort registraties uit de databank te verwijderen. Alleen de betreffende verzekeringsmaatschappij maar dit is precies de organisatie die de keuze gemaakt heeft voor de betreffende registratie. In dit geval is het verstandig om gebruik te maken van de diensten van een verzekeringsadvocaat.

Wat een verzekeringsadvocaat biedt

Een verzekeringsadvocaat kan op meerdere manieren persoonlijke ondersteuning bieden bij de wens voor de verwijdering van een CIS registratie. Deze advocaat verzekeringsrecht kan ondersteuning bieden in vorm van het geven van advies, het vertegenwoordigen van de verzekerde gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en het behartigen van de belangen bij een eventuele juridische procedure. Verzekeringsadvocaten slagen er met grote regelmaat in om succesvol te procederen tegen (grote) verzekeraars.