Een B.V. oprichten, zo werkt dat

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon waarbij het aandelenkapitaal is verdeeld tussen één of meerdere personen. Deze aandelen staan op naam en zijn niet vrij overdraagbaar. Het oprichten van een B.V. is een veelomvattend proces dat iets verder gaat dan het laten opstellen van een notariële akte. In dit artikel geven we inzicht hoe het oprichten van een B.V. werkt en op welke manier deze stappen het eenvoudigst gezet kunnen worden.

Aandelenverdeling binnen een besloten vennootschap

Een B.V. is een ondernemingsvorm die door één of meerdere personen kan worden opgericht. Op het moment dat alle aandelen in het bezit zijn van één persoon, is hij of zij de directeur en grootaandeelhouder (DGA). Het kapitaal van een B.V. kan ook worden onderverdeeld in aandelen die in het bezit zijn van meerdere personen. In dat geval is er sprake van een gedeeld eigenaarschap van een bedrijf.

Wanneer de keuze maken om een B.V. op te richten

Er zijn verschillende argumenten aan te voeren waarom het een goede keuze kan zijn om een B.V. op te richten en juist niet te kiezen voor andere ondernemingsvormen. Allereerst is het een groot voordeel dat een B.V. een rechtspersoon is. Dit betekent in de praktijk dat de aandeelhouders niet met hun privé bezittingen aansprakelijk kunnen worden gesteld bij faillissement van de organisatie. Daarnaast is het fiscaal gezien een aantrekkelijke keuze om een B.V. op te richten als het bedrijf een hogere omzet genereert. In dat geval wegen de voordelen van de aftrekposten waarvan bij andere ondernemingsvormen gebruik kan worden gemaakt niet langer op tegen het nadeel van de hogere winstbelasting.

Stappen die moeten worden gezet bij het oprichten van een B.V.

Er zijn een aantal stappen die moeten worden gezet om een B.V. op te richten. Allereerst moet er een notariële akte worden opgesteld. Vervolgens zal de besloten vennootschap moeten worden ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en zal er een bedrag moeten worden gestort op een zakelijke rekening als startkapitaal. Dit mag een symbolisch bedrag van 1 eurocent zijn. Naast deze stappen zijn er een aantal financiële- en fiscale zaken die geregeld moeten worden.

Persoonlijke ondersteuning bij de oprichting van een B.V.

Een B.V. oprichten is voor veel ondernemers een stap in het onbekende. De meeste mensen zijn niet thuis in deze materie. Daarom is het een goede keuze om hierbij gebruik te maken van de persoonlijke ondersteuning van een financieel specialist. Naast een volledige ontzorging bij de start van het bedrijf, kan de ondernemer gebruik maken van maatwerk advies en ondersteuning met betrekking tot fiscale- en administratieve zaken die behoren bij het oprichten van een BV. Dit is de meest eenvoudige manier om een start te maken met een besloten vennootschap.