Geld lenen met een BKR registratie? Wat is er mogelijk?

Wanneer je geld wilt lenen, gaat de kredietverstrekker waar jij hebt aangeklopt eerst een toetsing doen. Hiermee wordt jouw kredietwaardigheid getoetst. Dit wil zeggen dat er gekeken wordt in hoeverre jij in staat bent om een geleend krediet terug te betalen. Zo’n toetsing wordt ook wel een BKR toetsing genoemd en bestaat vaak uit twee onderdelen:

  1. Test voor vast en bestendig inkomen

Om geld te kunnen lenen moet je inkomen vast en bestendig zijn. Hier wordt echter niet mee bedoeld dat je alleen kunt lenen met een vast inkomen vanuit een vast contract. Ook met een uitkering die bestendig is kun je een lening krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De leenmogelijkheden voor zelfstandige ondernemers zijn de laatste jaren breder en ruimer geworden.

Uiteindelijk wordt er vanuit de hoogte van je inkomen bepaald hoeveel je kunt lenen. Sinds 2020 zijn die normen nóg strenger geworden.

  1. De BKR toetsing

Daarnaast wordt er gekeken of je, naast de lening die je wilt afsluiten, nog andere leningen hebt bij andere kredietverstrekkers. Bij elke lening boven de €250 wordt er namelijk een BKR registratie aangemaakt. Zo kunnen alle kredietverstrekkers in jouw dossier kijken óf je leningen hebt, en kunnen zij ook aan de hand van verschillende coderingen zien of jij wel eens een betalingsachterstand hebt gehad, of dat jij bijvoorbeeld voor een langere periode onbereikbaar bent geweest voor een kredietverstrekker. Deze twee registraties vallen dis onder de negatieve BKR registratie. Gelukkig bestaan er ook positieve BKR-registraties. Voorbeelden hiervan zijn codes waarmee wordt aangeduid dat jij altijd netjes op tijd hebt betaald. Hiermee win je vertrouwen van de kredietverstrekker.

Kun je lenen met BKR registraties en coderingen?

De kans is groot dat jij, door je hypotheek of doordat je rood staat of hebt gestaan, staat geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit betekent echter niet dat je geen lening kunt afsluiten. Kredietverstrekkers controleren hiermee wel of het voor hun en voor jouw verstandig is om naast lopende leningen nog een nieuwe lening af te sluiten. Het kan zijn dat ze besluiten dat jij wel kunt lenen, maar minder dan dat je misschien gehoopt had.

Het wordt wel lastiger om geld te lenen met een BKR registratie of meerdere coderingen op jouw naam staan. Dit betekent namelijk vaak dat er sprake is geweest van een betalingsachterstand. Er zijn verschillende soorten BKR-coderingen:

  • een H-codering: De ‘H’ staat voor ‘herstel’, wat wil zeggen dat je geen achterstand meer hebt in een betaling. Deze codering blijft vijf jaar na het volledig afsluiten van de lening staan, en dus niet vijf jaar na het herstel van de achterstand.
  • een A1 t/m A4 codering: Wanneer een van deze codes zichtbaar is in je dossier, wil dat zeggen dat de betalingsachterstand nog niet is hersteld. De zwaarte van deze coderingen lopen op van het treffen van een betalingsregeling tot onbereikbaar zijn voor de verstrekker.

Kredietverstrekkers kijken echter nooit naar jouw persoonlijke situatie, zelfs wanneer een codering van lang geleden is en daar nu geen sprake meer van is. Dit kan je belemmeren in het afsluiten van een lening. Hierin gespecialiseerde bedrijven kunnen jouw helpen, door er voor te zorgen dat kredietverstrekkers jouw persoonlijke situatie wél bekijken. Ga online op zoek en bekijk jouw mogelijkheden