Hoe moet je, je koerierauto verzekeren?

Voor elke auto die in het verkeer in het Nederland wordt gebracht geldt eigenlijk dezelfde voorwaarde. Elk voertuig dient dan ook ten minste voorzien te worden van een zogenaamde WA-verzekering. Het gaat hierbij om een verzekering die schade indekt die wordt aangericht ten opzichte van derden. Ondanks het feit dat voor elke auto geldt dat ze aan deze voorwaarde dient te voldoen moet het gezegd dat dit in de praktijk niet altijd even eenvoudig blijkt te zijn. Neem nu bijvoorbeeld eens een koerierauto verzekeren. Voor het verzekeren van een dergelijke auto geldt dat heel wat verzekeraars niet meer staan te springen. Dat is het gevolg van de niet onaanzienlijke risico’s die eraan verbonden zijn. Wil jij ook graag ontdekken hoe je wel een koerierauto kan laten verzekeren? Dan kan de informatie die je aantreft op deze pagina je daar ongetwijfeld bij helpen!

Welk probleem stelt er zich bij een koerierauto verzekeren? 

Er is een niet onbelangrijk probleem dat zich vandaag de dag vaak stelt bij een koerierauto verzekeren. Het aanzienlijke aantal kilometers die koerierauto’s afleggen zorgt er namelijk voor dat veel verzekeraars deze verzekeringnemers aanzien als een significant risico. Dat is vervelend omwille van meerdere redenen, namelijk:

  1. Verzekeraars kunnen het afsluiten van een koerierautoverzekering weigeren; 
  2. Verzekeraars kunnen een hoger premie in rekening brengen voor de verzekering;
  3. Eventueel zou er zelfs gewerkt kunnen worden met een soort van waarborg;

Een koerierauto verzekeren dient vanuit wettelijk standpunt verplicht te gebeuren door middel van ten minste de zogenaamde WA-verzekering. Dit zorgt ervoor dat er wel degelijk verschillende verzekeraars op de markt zijn terug te vinden die een dergelijke verzekering zullen willen aanbieden. Nogmaals, je moet er wel rekening mee houden dat er mogelijks een wat hogere verzekeringspremie voor zal worden aangerekend. Even een grondige vergelijking uitvoeren voordat je overgaat tot het afsluiten van een verzekering voor je koerierauto is dus zeker geen overbodige luxe!

Hoe kan je een koerierauto verzekeren? 

Voor een koerierauto verzekeren kan er een beroep worden gedaan op verschillende soorten verzekeringen. De meest eenvoudige en tevens ook de voordeligste verzekering voor koerierauto’s is de zogenaamde WA-verzekering. Het betreft hier de bekende, verplichte verzekering voor gemotoriseerde voertuigen die uitsluitend de schade verzekert die je aanricht aan derden. In ruil voor deze beperkte dekkingen kan je rekenen op een bijzonder scherp prijskaartje. 

Lang niet voor elk koeriersbedrijf is het echter interessant wanneer hun voertuigen louter en alleen worden gedekt door middel van een WA-verzekering, integendeel. In het merendeel van de gevallen wordt er dan ook al snel voor gekozen om te kijken in de richting van bijvoorbeeld de WA+ beperkt cascoverzekering. Op deze manier is men er toch van verzekerd dat er ten minste bepaalde vormen van eigen schade zijn gedekt. Wil je graag kunnen rekenen op de meest complete dekking voor jouw bedrijfsauto verzekeren? Dan kan je nog kiezen voor het afsluiten van een WA+ volledige cascoverzekering of een zogenaamde allrisk. Wanneer je het best voor welk type koerierautoverzekering kan kiezen wordt duidelijk verderop deze pagina.

Waarom wordt er zo weinig gekozen voor de WA-verzekering?

Indien je een vergelijking gaat uitvoeren tussen de verschillende soorten verzekeringen voor koerierauto’s zal je al snel tot de conclusie komen dat de zogenaamde WA-verzekering eigenlijk opvallend weinig wordt afgesloten. In het merendeel van de gevallen kiezen koeriersbedrijven dan ook voor het afsluiten van de WA+ beperkt cascoverzekering of de WA+ volledige cascoverzekering. Dat is het directe gevolg van het feit dat de WA-verzekering op zichzelf enkel en alleen een dekking voorziet van schade veroorzaakt aan derden. Met andere woorden, indien je ervoor hebt gekozen om een dure koerierauto aan te kopen zal je kunnen vaststellen dat je de eigen schade volledig zelf zal moeten vergoeden. Omdat koerierauto’s natuurlijk grote afstanden overbruggen is het zo dat veel bedrijven dit risico toch te groot vinden. Omwille van deze reden kiest men dan ook graag voor het afsluiten van een meer uitgebreide verzekering voor koerierauto’s. 

Wanneer is de WA-verzekering toch interessant? 

Bovenstaande hoeft natuurlijk niet te betekenen dat een koerierauto verzekeren door middel van een WA-verzekering in de praktijk helemaal niet interessant is, integendeel. Er zijn wel degelijk situaties waarin dit een te overwegen optie kan zijn. Neem nu bijvoorbeeld eens de situatie waarin het gaat om een gloednieuw koeriersbedrijf dat nog slechts over een beperkt kapitaal beschikt. In deze situatie is de kans ongelofelijk groot dat deze partij ervoor zal willen kiezen om de kosten die worden gemaakt in het begin zoveel mogelijk te beperken. Het afsluiten van de WA-verzekering vormt dan terug wel degelijk een interessante keuze. Veel voordeliger dan het afsluiten van een dergelijke verzekering voor je koerierauto zal het in de praktijk namelijk zeker niet worden.

Wat dekt een WA+ beperkt cascoverzekering dan precies in?

De WA+ beperkt cascoverzekering is een type koeriersverzekering die het midden laat tussen de WA-verzekering enerzijds en de allrisk anderzijds. Je koerierauto verzekeren op deze manier zorgt ervoor dat je tegen een toegankelijke verzekeringspremie toch kan rekenen op een goede dekking. De dekkingen die worden aangeboden voor schade aan jouw eigen voertuig zijn onder meer: 

  • Brandschade; 
  • Glasschade (waaronder ook een sterretje in de voorruit);
  • Schade door aanrijding met een loslopend dier; 
  • Schade als gevolg van een inbraak of diefstal; 
  • Natuurgeweld zoals bijvoorbeeld een storm;

Zou je dus graag willen dat jouw koerierauto ook is gedekt tegen bepaalde vormen van eigen schade? Ben je echter van mening dat je koerierauto verzekeren door middel van een allrisk toch een beetje overkill is? Dan vormt dit type van verzekering voor jou wellicht de interessantste keuze. 

En dan is er ook nog de allrisk verzekering voor koerierauto’s 

De laatste mogelijkheid waarover je beschikt met betrekking tot je koerierauto verzekeren is het afsluiten van de zogenaamde WA+ volledige cascoverzekering of de allrisk. Het betreft hier de meest uitgebreide verzekering die je voor gemotoriseerde voertuigen kan afsluiten. Bij het afsluiten van deze verzekering kan je er dan ook op rekenen dat ook verschillende vormen van zelf veroorzaakte schade worden gedekt. Heb je bijvoorbeeld zelf een ongeval veroorzaakt waarbij niet alleen de betrokken partij schade heeft opgelopen, maar ook jijzelf? Dan zal een allrisk dekking bieden aan beide partijen. Let wel, er is hier toch een niet onbelangrijke “maar” aan verbonden. Je dient er namelijk altijd rekening mee te houden dat opzettelijk veroorzaakte schade altijd is uitgesloten. Ga je dus je koerierauto verzekeren met een allrisk? Dan moet je dit altijd in het achterhoofd houden.