Klantenservice: 4 redenen om deze dienst uit te besteden

Klantenservice is van fundamenteel belang voor elk bedrijf, omdat je zo dichter bij de consument kunt komen en een band met hem kunt creëren. En om deze relatie steeds beter te maken, hebben veel organisaties ervoor gekozen het callcenter uit te besteden.

De klantenservice uitbesteden heeft goede resultaten opgeleverd voor de ondernemingen die er reeds gebruik van hebben gemaakt en biedt een mooi aantal voordelen. Leer een paar van hen kennen.

1. Kostenreductie

Ondernemingen trachten de kosten te drukken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Hiervoor kan de uitbestede dienst een geweldige uitweg zijn, aangezien veel uitgaven zullen dalen.

Een daarvan heeft betrekking op de arbeidskosten, aangezien deze zullen worden doorberekend aan het dienstverlenende bedrijf. Met minder werknemers vermindert ook de behoefte aan infrastructuur, onderhoud en rekeningen zoals water en elektriciteit.

Deze daling is alleen mogelijk omdat de dienstverlener een structuur en werknemers heeft die met verschillende cliënten kunnen worden gedeeld, waardoor de kosten worden verdund.

2. Grotere mogelijkheid om de aandacht op het bedrijf te houden

Door de dienst uit te besteden kan het bedrijf zich hoofdzakelijk bezighouden met de focus van zijn activiteiten, en hoeft het geen tijd en geld te besteden aan het aanpassen van de callcenter dienst.

De inspanningen zijn gericht op wat het belangrijkst is en de professionals kunnen beter en met meer aandacht voor de doelstellingen van de organisatie werken. Met een kleiner team en minder mensen om te managen, wordt de communicatie vergemakkelijkt en de besluitvorming sneller.

3. Betere technologische middelen beschikbaar

Ondernemingen die uitbestede diensten aanbieden, moeten bijblijven en het beste op de markt aanbieden om concurrerend te blijven. Daarom zijn zij steeds op zoek naar nieuwe functies om nieuwe klanten aan te trekken.

Een van de manieren om dit te bereiken is steeds nieuwe technologieën toe te voegen, die het proces productiever en kwalitatief beter maken. Wie een beroep doet op een uitbestede dienst, wint op dit punt meestal, met het voordeel dat hij geen grote investeringen hoeft te doen.

4. Grotere flexibiliteit bij schaalaanpassingen

De aanwezigheidsstroom in een callcenter kan variëren in bepaalde uren, bijvoorbeeld als er een piek van oproepen is, terwijl in andere uren de operatoren stil liggen. Bedrijven die uitbestede call center-diensten aanbieden, hebben meer kennis om de werkroosters op te stellen, zodat er geen wachtrijen ontstaan of onnodige kosten worden gemaakt door inactiviteit.

Bovendien zal, indien een schaalvergroting nodig is, hetzij door een vaste toename van de vraag, hetzij door een uitbreiding van de operatie, het uitbestede bedrijf in staat zijn dit veel sneller te doen. De reallocatie van werknemers is flexibeler en het bedrijf beschikt al over een talentenbank om snel nieuwe werknemers aan te werven wanneer dat nodig is.