Ontslag met wederzijds goedvinden

Als bedrijven de behoefte hebben om personeel kwijt te raken, kan dat op een aantal manieren. Gedwongen ontslag kan worden afgedwongen door een aanvraag te doen bij het UWV op grond van ontslag om bedrijfseconomische eisen. Als werkgever moet je dan aantonen dat er geen werk meer is voor een deel van de werknemers. Vervolgens wordt een procedure gestart om de werknemers in een eerlijke volgorde te ontslaan. Deze lastige en dure procedure kan worden omzeild door ontslag met wederzijds goedvinden aan de werknemers aan te bieden. Daarmee kunnen mensen worden ontslagen zonder dat er juridische procedures worden opgestart om het ontslag aan te vechten.

Waarom akkoord gaan met je ontslag?

Vooral voor jongere werknemers is het onvoorstelbaar dat je akkoord gaat als het bedrijf waar je werkt je ontslag met wederzijds goedvinden aanbiedt. Zo vreemd is het echter niet om hiermee in te stemmen. Als je een baan hebt waarin veel personeel wordt gezocht is het niet zo moeilijk om een andere werkgever te vinden. Voor werknemers die toch al niet zo tevreden waren over hun werk is dit een optie die voor hen meer voordelen als nadelen biedt. Daarbij komt nog, dat bij deze wijze van ontslag aanbieden vaak sprake is van een interessante financiële regeling, soms in combinatie met vervroegd pensioen.

Juridisch advies

Met het aanbieden van een lucratieve vertrekregeling worden andere kostbare procedures om werknemers kwijt te raken omzeild. Sommige werknemers, vooral degenen die graag bij het bedrijf blijven werken, beschuldigen hun werkgever ervan op een goedkope manier een deel van het personeel ‘aan de kant te schuiven’. Dat is niet helemaal eerlijk, want door deze procedure te gebruiken blijft er meer geld over om de achterblijvers in het bedrijf in een economisch moeilijke tijd een betere toekomst te bieden. Toch moet je als werknemer juridisch advies inwinnen als je een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden.

De juiste voorwaarden

Met name advocaten en juridisch specialisten in het arbeidsrecht worden vaak ingeschakeld bij de begeleiding van een procedure van ontslag met wederzijds goedvinden. Ervaren juristen zien in één oogopslag of de betreffende vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle wettelijke normen en eisen. Ook kunnen zij een goede inschatting maken of de vergoeding die aan de werknemers wordt betaald tot een eerlijk eindresultaat leidt. De vergoeding kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit aanvullende inspanningen van het bedrijf om de werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Dat is op allerlei manieren in te vullen.

Werknemers moeten zich juridisch laten ondersteunen

Als jij te maken krijgt met een aanbod voor ontslag met wederzijds goedvinden moet je nooit zomaar akkoord gaan. De kans is aanwezig dat het bedrijf op een slinkse manier probeert uit allerlei financiële verplichtingen uit te komen. Dat kan bijvoorbeeld door onnodig ingewikkelde financiële regelingen te introduceren, waarbij de nodige addertjes onder het gras zitten. Als je zonder nadenken akkoord gaat met het ontslag, komt je daar te laat achter en dan is het erg moeilijk om je recht te halen. Laat daarom altijd een advocaat arbeidsrecht de aan jou aangeboden overeenkomst controleren op onvolkomenheden.