Rijden er straks elektrische taxi’s in Den Bosch?

De eerste volledig elektrische taxi’s zie je al een tijd rondrijden in Amsterdam. Maar zullen we in de toekomst ook elektrische taxi’s in den Bosch tegenkomen? “Kunnen we zeggen dat alle taxi’s in 2020 in Den Bosch elektrisch zijn?” Laten we dit onderwerp eens verder bespreken.

Taxi’s zorgen voor veel luchtvervuiling in Den Bosch

Nederland is verplicht om de luchtkwaliteit te verbeteren om te voldoen aan de internationale normen op het gebied van emissies van deeltjes en NOx. Auto’s spelen een beslissende rol omdat ze de oorzaak zijn van een aanzienlijk deel van de schadelijke emissies, die een aanzienlijk aandeel vormen schade aan het milieu. En het kan niet worden verborgen: een deel van deze uitstoot komt ook van de taxi sector in Den Bosch, taxi’s zorgen een groot deel van voertuigen op onze Nederlandse wegen.

Den Bosch moet zich voorbereiden op elektrische taxi’s

Taxi’s vormen een essentieel onderdeel van mobiliteit en circuleren constant. Dit betekent echter ook dat ze veel vervuiling produceren. De taxi sector in Den Bosch is de ideale proeftuin voor nieuwe technologieën. We weten allemaal dat verschillende Europese steden al zones met een lage uitstoot hebben ingesteld en dit zal binnenkort ook het geval zijn in Den Bosch. De taxi’s hebben er belang bij dat ze vanaf vandaag worden voorbereid. In Amsterdam rijden er al veel elektrische taxi’s rond, dus het is een kwestie van tijd totdat je ook in Den Bosch elektrische taxi’s zal zien.

Op weg naar duurzame mobiliteit, zelfs buiten de taxisector?

De elektrische mobiliteit speelt een cruciale rol in de energietransitie en de taxisector is een belangrijke speler. Het imago van elektrische auto’s zal ook verbeteren wanneer steeds meer taxibedrijven in Den Bosch overstappen op elektrische auto’s. Een korte rit in een elektrische taxi kan helpen om de barrières te doorbreken. Dit zal ons helpen om de elektrische auto’s als de normaalste zaak van de wereld te zien.

Een complete vloot elektrische taxi’s in Den Bosch tegen 2020. Wat zijn de plannen voor de vervanging van de taxi’s?

Wij geloven niet dat het vandaag realistisch is om met de huidige omstandigheden een volledige vervanging van de taxi’s in Den Bosch door elektrische voertuigen te voorzien, aangezien de kosten voor het kopen van de voertuigen hoog zijn. Daarnaast is de infrastructuur nog steeds ontoereikend (beschikbaarheid van oplaadbare batterijen en van plaatsen om op te laden, parkeerplaatsen voor aangepast voor taxi’s enz.). Als de juiste voorwaarden zijn ingevoerd, zou in de praktijk een geleidelijke transformatie van de huidige taxi’s naar (nieuwe) elektrische taxi’s mogelijk zijn. Desalniettemin, om dit te bereiken, worden natuurlijk aanzienlijke inspanningen verwacht van de overheid om deze overgang mogelijk te maken.