WOZ waarde bezwaar maken

WOZ staat voor Wet waardering Onroerende Zaken. Met de WOZ wordt de waarde van alle onroerende zaken, zoals woningen, bedrijven of grond, in Nederland bepaald. De waarde van de woning, het bedrijf of de grond, is ook de WOZ waarde. De gemeente waar u woont bepaald de WOZ waarde en let daarbij op:

  • De grootte van de woning, inhoud en oppervlakte
  • Hoe groot de oppervlakte is van het perceel waarop de woning staat
  • De ligging van de woning en het bouwjaar
  • Wat brengt de woning op wanneer deze verkocht wordt

De WOZ waarde die de woning had op 1 januari van het vorige jaar is bepalend voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Gemeentelijke belastingen zijn; onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschapslasten. Daarnaast is de WOZ waarde bepalend bij de erf- en schenkbelasting en voor het eigenwoningforfait. U heeft altijd de mogelijkheid om WOZ waarde bezwaar aan te tekenen.

WOZ bezwaar argumenten

Elk jaar opnieuw stelt de gemeente de WOZ waarde vast. Wanneer de WOZ waarde door de gemeente te hoog is vastgesteld, of wanneer u denkt dat dit zo is, kunt u bezwaar aantekenen. Argumenten voor WOZ bezwaar zijn;

 

  • Slecht- of achterstallig onderhoud: Denk hierbij aan een verouderd centraal verwarmingssysteem of een slecht dak. Ook houtrot en of verouderd schilderwerk is slecht onderhoud.
  • Asbest in of aan uw woonhuis: Asbest is schadelijk voor de gezondheid en het verwijderen ervan kost veel geld. 
  • Slechte omgevingsfactoren: Bij slechte omgevingsfactoren moet u denken aan bijvoorbeeld een landingsbaan voor vliegtuigen of een kunstmestfabriek in de omgeving. 
  • Geen of laag energielabel: Slechte isolatie of enkel glas zorgt voor een laag energielabel. Het energielabel is verplicht voor elk huis. 

 

  • Scheurvorming: Scheuren kunnen het gevolg zijn van spanning, krimp of foutieve belasting en zorgen voor instabiliteit aan de woning.

Hulp bij bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ waarde

Bezwaar aantekenen kunt u zelf doen of u kunt hier een gespecialiseerd bureau voor inschakelen. Al meer dan 10 jaar is bezwaar maken tegen een te hoge WOZ waarde het werk van bezwaarmaker.nl. Het team van bezwaarmaker.nl bestaat uit ervaren taxateurs en juristen. Daarom weet het team van bezwaarmaker.nl ook precies hoe een bezwaar procedure in zijn werk gaat. Het team van bezwaarmaker.nl dient bezwaar tegen te hoge WOZ waarde in bij uw gemeente en kan dat doen voor bedrijven én particulieren. 

WOZ waarde bezwaar gratis laten indienen door bezwaarmaker.nl

Bezwaarmaker.nl werkt landelijk en biedt in de meeste gevallen deze dienstverlening aan op ‘no cure no pay’ basis. Dit kan omdat bij toekenning de gemeente de gemaakte kosten vergoed. Wordt het bezwaar niet erkend dan neemt bezwaarmaker.nl de kosten voor eigen rekening. Maar let op: wanneer u een bezwaarschrift tegen een te hoge WOZ waarde wil indienen moet dit gebeuren binnen zes weken na dagtekening van de WOZ beschikking! Bezwaar.nl kan voor u ook een pro-formabezwaarschrift indienen. Hiermee wordt uitstel aangevraagd zodat de onderbouwing van het bezwaarschrift eerst grondig kan worden uitgezocht. De gemeente laat dan weten wanneer het bezwaarschrift bij hun moet zijn. 

Wilt u meer weten over het indienen van een WOZ waarde bezwaar neem dan vrijblijvend contact op met Bezwaarmaker.nl